Contacts

IZVESTIYA SARATOVSKOGO VOENNOGO INSTITUTA VOYSK NATSIONAL’NOY GVARDII
FGKVOU VO “Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation»

410012, Saratov, st. Moscovskaya, 158

E-mail: svki.izvestiya@bk.ru

Tel: (8452) 66-91-22 ext. 4-40

Executive Secretary:

Korytina Tatyana Vladimirovna – Senior Assistant to the Head of the Editing and Publishing Group of the Research, Editing and Publishing Department of the Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation.

Technical Secretary:

Antonov Aleksander Vladimirovich – Head of the Editing and Publishing Group of the Research, Editing and Publishing Department of the Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation.